HMC web

Samen werken aan beter samenwerken

MTR-i™

Steve Myers heeft met de MTR-i™ (Management teamrollen indicator) een vragenlijst ontwikkeld die perfect aansluit bij het gedachtengoed van Jung en de MBTI. De MTR-i™ richt zich vooral op het gedrag dat iemand vertoont in een team, de teamrol die hij speelt. Door voor elk teamlid de teamrol te vergelijken met de persoonlijke voorkeuren heeft u een nog krachtiger instrument om uw team te versterken.

ITPQ™

Ook dit instrument heeft Steve Myers ontwikkeld. Het is een prima hulpmiddel in veranderingstrajecten om te brainstormen over hoe een team er idealiter uit zou moeten zien. Het is wel noodzakelijk om eerst vertrouwd te raken met de methodiek via MBTI en MTR-i.